VTP/ AF Iscir

autorizatie Iscir

Repararea centralei reprezinta ansamblul de lucrari si operatiuni ce se executa prin inlaturarea neconformitatilor / defectiunilor constatate la un aparat in scopul aducerii acestuia la parametrii initiali sau la alti parametri care asigura functionara in conditii de siguranta a acestora conform prescriptiilor tehnice.

Repunerea in functiune reprezinta actiunea care are loc in momentul utilizarii unui aparat care a mai functionat, ulterior repararii, efectuarii unei revizii si/sau efectuarii unei interventii si intretinerea acestuia, conform prescriptiilor tehnice.

Verificarea tehnica periodica reprezinta activitatea desfasurata periodic, conform prevederilor prescriptiei PT A1/2010, pentru a se asigura ca aparatul satisface cerintele de functionare in conditii de siguranta.

Punerea in functiune si verificarea tehnica periodica VTP ( verificarea tehnca in utilizare- VTU) se efectueaza de catre RVT – responsabil cu verificarea tehnica in utilizare a aparatelor – personal de specialitate al agentului economic autorizat. Odata cu punerea in functiune sau verificarea tehnica se completeaza livretul aparatului.

Livretul aparatului este documentul de identificare a unui aparat si de evidentă a tuturor verificarilor tehnice si reparatiilor la care acesta a fost supus de-a lungul perioadei de utilizare, începând de la prima punere în functiune si până la scoaterea definitiva din uz.

Acest document se completeaza la prima punere in functiune, el continand datele de identificare ale detinatorului / utilizatorului, datele de identificare ale aparatului / cazanului / arzatorului consumator de combustibil si parametrii functionali.

De asemeni la prima punere in functiune cat si la verificarile tehnice periodice se verifica si se consemneaza rezultatele in raporul de verificari, incercari si probe. O prima etapa este cea a verificarii documentelor si a concordantei cu realitatea : existenta instructiunilor de instalare, montare, reglare utilizare si intretinere furnizate de producator, existenta declaratiei de conformitate pentru instalare, montare sau reparare si a documentatiei de reparare, existenta avizului de combustibil -proces verbal de punere in functiune a focului de gaz pentru centrala / cazan / aparat consumator de gaze, proictul de gaze si concordanta cu realitatea.

In cazul centralelor cu puteri mai mari de 70 kW este obligatoriu proiectul de instalare avizat MLPTL si care sa contina schema termo-mecanica avizata RADTI / ISCIR conform PT A1/2010. (RADTI reprezinta responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de instalare). O a doua etapa este cea de verificare a lucrarilor efectuate, adica daca aparatul este instalat / montat conform instructiunilor producatorului, daca aparatul a fost reparat conform documentatiei de reparare, daca racordarile la celelalte instalatii (gaze, apa, electricitate, cos de fum,…) sunt corect executate, daca tipul de combustibil este corespunzator categoriei aparatului, daca este asigurat aerul de ardere prin priza de aer proaspat neobturabila sau tubulatura de aer conform normativelor si/sau proiectului de centrala.

O alta etapa este cea a verificarilor functionale. Verificarile la rece: verificari de etanseitate pentru circuitul de gaze, pentru cel de apa (atat de incalzire cat si menajera, adica circuitul primar cat si cel secundar). Presiunea de incercare este cea specificata de producator, daca nu e specificata este de 1,5 ori mai mare decat presiunea maxima timp de 10 minute, iar la centralele murale este de 2 bar timp de 120 minute. In timpul probelor de presiune/etanseitate, temperatura agentului nu trebuie sa depaseasca temperatura de 50oC, iar pe toata durata probei presiunea nu trebuie sa scada. Pe corpul cazanelor nu trebuie sa apara deformari sau urme de agent primar. Pentru ca proba sa fie concludenta trebuie ca instalatia sa fie aerisita . Tot in cadrul verificarilor /probelor la rece se verifica instalatia electrica si verificarea legarii la pamant si se regleaza sarcina aparatului.

Etapa verificarilor la cald cuprinde verificarea tirajului (natural sau fortat) si consemnarea valorii masurate (mbar), presiunile de gaz la intrare in rampa de gaz, la intrare in arzator si la intrare in focar (mbar), temperaturii gazelor arse (grade Celsius), verificarea etanseitatii circuitului de gaze arse, verificarea protectiilor aparatului si instalatiilor anexe, masurarea si reglarea presiunii agentului termic (bar), masurarea temperaturile tur / retur ale agentului termic si alte verificari.

Tot in cadrul verificarilor la cald se efectueaza analiza gazelor arse si verificarea incadrarii in valorile limita stabilite prin normative CO (ppm)- masurat, O2 (%), NO2(X) masurat, SO2(X) – masurat, CO2, exces de aer (lambda), eficienta de ardere (%).

In cadrul verificarii tehnice si/sau cu ocazia punerii in functiune are loc si o instruire a detinatorului / utilizatorului privind functionarea in conditii de siguranta a aparatului si obligativitatea efectuarii verificarilor tehnice periodice conform prescriptiei tehnice PT A1 / 2010.

Daca aparatul / cazanul indeplineste conditiile de functionare conform prevedrilor Prescriptiei Tehnice A1, la capitolul concluzii din raportul de verificari, incercari si probe din cadrul livretului aparatului se consemneaza ADMIS si acest fapt reprezinta autorizatia de functionare pana la data scadentei, cu obligtia respectarii instructiunilor de instalare, reglare, utilizare si intretineredate de producator.

In cazul in care aparatul nu indeplineste conditiile de punere in functiune se consemneaza RESPINS si se interzice functionarea acestuia.

Utilizatorul contrasemneaza raportul de verificari, incercari si probe pentru faptul ca a luat la cunostinta de prevederile acestuia cat si de obligatiile ce-i revin conform PT A1 / 2010 si anume de a supune aparatul verificarilor tehnice periodica la maxim doi ani sau de cate ori este necesar si de a nu utiliza aparatul fara sa-l supuna verificarilor tehnice periodice.

In cazul institutiilor publice / unitati de interes public / societati care ofera servicii publice (indiferent de forma de proprietate, organizare sau constituire) unde sunt prevazute aparate sau cazane cu puteri termice nominale intre 70 kW pana la 400 kW sau cazane de abur de joasa presiune cu debitul de 0,6 t/h, detinatorul este obligat sa asigure operator RSVTI conform legislatiei in vigoare. (RSVTI = Operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor.).

Obligatiile si responsabilitatile detinatorului / utilizatorului aparatelor consumatoare de combustibil: sa nu permita modificarea datelor stabilite prin instructiunile de instalare/montare; sa nu utilizeze aparate pentru care nu s-a obtinut admiterea functionarii; sa efectueze verificarile tehnice periodice la intervalele stabilite (la maxim 2 ani sau de cate ori este nevoie) sa nu permita alimentarea altor consumatori din instalatia electrica a aparatului sa ia masuri corespunzatoare, unde este cazul, astfel incat operatoul RSVTI precum si personalul instruit, nominalizat in livretul aparatului sa-si poata indeplini in conditii bune sarcinile.

Detinatorul / utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente produse prin exploatarea necorespunzatoare a aparatelor In cazul transferului de proprietate asupra aparatului detinatorul are obligatia sa furnizeze aparatul impreuna cu instructiunile date de producator si cu livretul aparatului continand toate inregistrarile

Summary
VTP / AF Iscir
Service Type
VTP / AF Iscir
Provider Name
Kessel Service SRL,
Bucuresti,Bucuresti,Bucuresti-021395,
Telephone No.0212527920
Area
Bucuresti, Ilfov
Description
Verificarea tehnica periodica reprezinta activitatea desfasurata periodic, conform prevederilor prescriptiei PT A1/2010, pentru a se asigura ca aparatul satisface cerintele de functionare in conditii de siguranta.Punerea in functiune si verificarea tehnica periodica VTP ( verificarea tehnca in utilizare- VTU) se efectueaza de catre RVT - responsabil cu verificarea tehnica in utilizare a aparatelor - personal de specialitate al agentului economic autorizat. Odata cu punerea in functiune sau verificarea tehnica se completeaza livretul aparatului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.